Aliance porodní asistence

spolupráce | odbornost | respekt | praxe založená na důkazech

ALIANCE PORODNÍ ASISTENCE slouží jako platforma spojující poskytovatele služeb, profesní organizace a další subjekty podílející se na péči o ženu v reprodukčním období, kteří se propojují za účelem šíření dobré praxe a navázání funkční mezioborové spolupráce.

Emoční prožívání ženy v období porodu a šestinedělí

Během porodu i následného období šestinedělí žena prožívá širokou škálu emocí, které mohou být často intenzivní a proměnlivé. Radost a očekávání se poměrně […]

Sebepéče pro zdravotníky

Práce v oblasti porodnictví přináší zdravotnickému personálu nejen radost z vítání nových životů na tomto světě, ale i specifická rizika a výzvy. Péče o těhotné […]

Navázání vztahu matky s novorozencem

Navázání pouta mezi matkou a dítětem bezprostředně po porodu je proces, který má dalekosáhlé důsledky pro psychické a emocionální zdraví obou stran. Pevný […]