Aliance porodní asistence

spolupráce | odbornost | respekt | praxe založená na důkazech

ALIANCE PORODNÍ ASISTENCE slouží jako platforma spojující poskytovatele služeb, profesní organizace a další subjekty podílející se na péči o ženu v reprodukčním období, kteří se propojují za účelem šíření dobré praxe a navázání funkční mezioborové spolupráce.

Informovaný souhlas

Informovaný souhlas s hospitalizací je už dnes běžnou součástí příjmu pacienta do zdravotnického zařízení. Jak je to ale s ostatními souhlasy, které […]

Traumatizace zdravotníků

Práce s těhotnými ženami, obzvlášť při porodu, je velmi náročná, někdy nejen psychicky, ale i fyzicky. Komplikovaný porod nemusí být traumatický jen pro […]