Aliance porodní asistence

spolupráce | odbornost | respekt | praxe založená na důkazech

ALIANCE PORODNÍ ASISTENCE slouží jako platforma spojující poskytovatele služeb, profesní organizace a další subjekty podílející se na péči o ženu v reprodukčním období, kteří se propojují za účelem šíření dobré praxe a navázání funkční mezioborové spolupráce.

Ambulantní porod – když doma znamená víc…

Odchod ženy domů ihned (nebo téměř ihned) po porodu dítěte je záležitostí posledních let. Doba, která je doporučená pro hospitalizaci po porodu […]

Porod jako týmová práce

  Efektivní týmová práce je základním prvkem kvalitní a bezpečné porodní péče. Výzkumy ukazují, že nefunkční tým zvyšuje riziko nepříznivých porodních […]

Individualizované plánování péče a podpory

Ročně na celém světě porodí asi 140 milionů žen. V České republice je to pak odhadem asi 100 tisíc žen. Počet […]