MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI V OBLASTI PÉČE O ŽENU A JEJÍ DÍTĚ

Na tvorbě Memoranda se podílí

 • Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice Ostrava
 • Fakultní nemocnice Bulovka – Gynekologicko-porodnická klinika
 • Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice Brno
 • Gynekologicko-porodnická klinika VFN Praha – Porodnice U Apolináře
 • Sdružení pro integraci a migraci
 • Liga lidských práv
 • Asociace pro porodní domy a centra
 • Česká komora porodních asistentek
 • Hnutí za aktivní mateřství
 • Česká asociace dul
 • Institut aktivního občanství