Ambulantní porod – když doma znamená víc…

Odchod ženy domů ihned (nebo téměř ihned) po porodu dítěte je záležitostí posledních let. Doba, která je doporučená pro hospitalizaci po porodu je stanovena na 72 hodin. Avšak neexistuje zákon, který by ji přikazoval. Rozhodnutí zůstat v porodnici po porodu tedy leží čistě na ženě. Zdravotník může ženě toto rozhodnutí doporučit nebo ji varovat před případnými riziky, které se s brzkým odchodem pojí. Nelze ji však v jejím rozhodnutí bránit až na výjimečné případy, kdy takový odchod evidentně ohrožuje život ženy či jejího dítěte.

Jaké benefity přináší ambulantní porod a následná domácí péče?

  1. Komfort domova: Mnoho žen preferuje prostředí svého domova před nemocnicí, které jim poskytuje pocit pohodlí a soukromí.
  2. Rychlost regenerace: Po porodu mohou být ženy schopné rychleji relaxovat a zotavit se v prostředí, které znají a považují za své. Vyhnout se např. hromadným pokojům, kde není možné si odpočinout, případně se zde ženy nedokáží vyspat.
  3. Snížení rizika infekce: Opouštění nemocnice brzy po porodu může snížit riziko expozice různým infekcím, které se mohou vyskytnout v nemocničním prostředí.
  4. Podpora rodiny: Některé ženy preferují být obklopeny svojí rodinou a blízkými osobami. Návrat domů umožňuje větší flexibilitu, rodina může nové mamince pomoci s miminkem, uvařit, či vytvořit prostor, aby si mohla odpočinout.
  5. Snížení stresu: Pro některé ženy může být pobyt v nemocnici stresující a rychlý návrat domů jim umožní se lépe uvolnit.
  6. Individuální péče: Ambulantní péče může být více individualizovaná (porodní asistentka, laktační poradkyně, zdravotní sestra apod.) a tím pádem přizpůsobená potřebám konkrétní ženy a její rodině. Může poskytnout více prostoru pro osobní rozhodnutí a účast na procesu péče.
  7. Ulehčení systému: Porodnice jsou často přetížené a mají problémy s ubytovacími kapacitami na oddělení šestinedělí. Ambulantní porod a dřívější odchod rodiček může toto zatížení snížit.

Ambulantní porod se dá definovat jako takový porod, po kterém je žena i dítě v dobré kondici a mohou zdravotnické zařízení opustit dříve než za doporučovaných 72 hodin. Mohl by dokonce představovat i součást služeb, které nemocnice poskytuje. V rámci dobré praxe je možné ženě v případě dřívějšího odchodu z porodnice nabídnout provedení doporučených vyšetření novorozence ambulantně, nebo mít vytvořený seznam zdravotnických zařízení v okolí, kde tato vyšetření mohou být provedena.

Není naší povinností pečovat o někoho, kdo si to nepřeje. Za dítě hned po narození přebírá zodpovědnost jeho zákonný zástupce – ne lékař, dětská sestra nebo porodní asistentka. Zdravotníci zůstávají zodpovědní za svoji práci, za péči, kterou novorozenci poskytují, za vyhodnocení jeho zdravotního stavu, návrhy možných intervencí a jejich případné provedení. Za dítě jako takové, za rozhodnutí o jeho léčbě nebo hospitalizaci, zodpovídají rodiče, kteří jednají v nejlepším zájmu dítěte.

Ambulantní porod nelze zakazovat. Není možné zadržovat ženu s dítětem v nemocnici proti její vůli bez jasné zdravotní indikace. V případě nejasností je možné se řídit Věstníkem Ministerstva zdravotnictví ČR 8/2013, který tuto problematiku upravuje. K ochraně zdravotníků lze využít institut Negativního reversu. Jediná naše povinnost je informovat ženu o jejím zdravotním stav, stavu jejího dítěte a o navržených možnostech léčby. Konečné rozhodnutí je však na ní či, v případě dítěte, na jeho zákonném zástupci. Nesouhlas ženy nebo zákonného zástupce lze řešit právě podepsáním negativního reversu.

Avšak i bez negativního reversu může žena odejít domů. Revers není propustka z nemocnice pro ženu, je to důkaz, že zdravotník ženu poučil o jejím zdravotním stavu a stavu jejího dítěte, ona se mohla o dané situaci se zdravotníkem bavit, klást otázky, ty jí byly zodpovězeny a následně se rozhodla dle svého nejlepšího možného uvážení. Pokud by negativní revers nepodepsala nebo odešla dřív, než ji byl vystaven, může zdravotník zapsat tuto skutečnost do dokumentace a nechat si zápis podepsat svědky.

Někdy se propuštění z nemocnice podmiňuje nejen podepsáním negativního reversu, ale doručením např. údajů od pediatra. Podle Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR však není možno chápat samotnou skutečnost, že je novorozenec propouštěn před uplynutím 72 hodin od jeho narození, jako ohrožení dítěte zakládající oznamovací povinnost. To samé platí, pokud zákonný zástupce nesdělí poskytovateli zdravotních služeb způsob zajištění návazné péče o novorozence. Více také viz Občanský zákoník 89/2012 Sb. – Péče o dítě a jeho ochrana. Zákon neumožňuje situaci řešit voláním policie nebo OSPODu, protože ambulantní porod nevnímá jako zanedbávání péče.

Zajímá vás více?

Ambulantní porod